ТОВАРИСТВО МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

TMV

ТОВАРИСТВО МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

Товариство молодих вчених (далі ТМВ) входить в структуру наукового відділу Івано-Франківського національного медичного університету (далі ІФНМУ) і є органом самоврядування молодих вчених і спеціалістів віком до 35 років. Товариство працює у тісному взаємозв’язку з адміністрацією, структурними підрозділами ІФНМУ.

Основними завданнями ТМВ є:

-          сприяння підвищенню якості підготовки спеціалістів, сприяння науковій діяльності молодих вчених, підвищення теоретичного рівня і практичної значимості науково-дослідницьких робіт молодих вчених.

-         сприяння публікації та впровадження в практику результатів наукових робіт молодих вчених;

-          проведення наукових конференцій, симпозіумів, виставок, семінарів та публікація збірок наукових праць, тез;

-          поширення міжнародних зв’язків, встановлення контактів з науковими товариствами України та зарубіжних країн для обміну делегаціями і спільної наукової діяльності;

-          інформування української та зарубіжної громадськості про свою діяльність.

 

 

САЙТ ТОВАРИСТВА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ :http://www.ifnmu.edu.ua/uk/novyny

tmv

СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО

SNT     

 СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО

     Студентське наукове товариство (СНТ) було  організовано у 1950 році. Перші  наукові гуртки виникли на  теоретичних кафедрах –нормальної фізіології, нормальної анатомії та біохімії. В позаурочний час студенти-ентузіасти під керівництвом викладачів поглиблювали свої знання на перших порах займались вивченням літератури, а  на кафедрі нормальної фізіології вивчали електричні особливості живих тканин. Поступово створювались гуртки і на інших кафедрах. Пригадується бурхливе засідання старшокурсників  клінічних кафедр навесні 1949 року. Пізніше стало відомо, що були створені гуртки на клінічних кафедрах для поглиблення фахових знань студентів у позаурочний час.

      Навесні 1950  року пройшла перша конференція з участю представників  гуртків від теоретичних і клінічних  кафедр. Для керівництва рухом студентів за поглиблення наукових знань було створено студентське наукове товариство  по аналогії з клінічними товариствами хірургів і  терапевтів. Першим головою СНТ став студент-старшокурсник  Григорій Іванович Цюрупа. Він відрізнявся великою цілеспрямованістю у навчанні і наукових пошуках, згодом став професором, начальником кафедри Самарської військово-медичної академії.  Голова СНТ Г. Цюрупа разом з Радою СНТ і куратором  СНТ організували і провели 2 інститутські наукові студентські конференції Всього було проведено 65 студентських наукових конференцій Першим куратором товариства від викладацького складу був професор Верхратський Сергій .Авраамович. У 1952 році його замінив  професор Ротенберг Давид Лазарович.

      З 1968 року і до 1986 року куратором СНТ був професор Леонід Іванович. Хананаев З 1986 по 1988 рік  куратором СНТ був професор Анатолій Олексійович Клименко.  В наступні роки кураторами СНТ були професори І.Г. Купновицька, О.В. Буянова,Н.Г. Вірстюк. В даний час куратором СНТ є професор Н.М. Воронич-Семченко.. Новою формою організації студентської науки  стали студентські наукові симпозіуми.

     Директори, а потім ректори інституту  Ю.Г. Антонов, С.С. Лаврік, Г.О. Бабенко, А.Л. Дехтяр, Є.М. Нейко, М.М. Рожко надавали великого значення організації студентської науки. В даний час при кожній клінічній і теоретичній кафедрі працюють студентські наукові гуртки. Кращими гуртками визнані наукові гуртки при кафедрах біохімії-зав. доцент Є.Ф. Шамрай, професор Г.О. Бабенко, анатомії людини-зав. доц.. Н.О. Журавська, професор Ю.П. Мельман, фізіології- зав. професор В.С.Райцес, професор І.В. Ємельяненко госпітальної хірургії зав. професор С.А. Верхратський, професор В.Ф. Сенютович, госпітальної  терапії -зав. професор М.Л. Авіосор, загальної терапії – зав. професор П.М. Вакалюк, М.М. Бережницький та ряд інших.

     Головою СНТ традиційно обирався студент 4-5 курсу інституту.

      Студенти-гуртківці з успіхом виступали з  доповідями за результатами наукових досліджень   на  конференціях у Києві, Сімферополі, Чернівцях, Ужгороді, та інших містах, приймали участь в різноманітних конкурсах на кращу студентську наукову роботу, нагороджувались пам’ятними відзнаками і медалями: С.  Геник, І. Семак,С. Рохкінд, Б.Шутка, М. Ванджура, М. Пітик, В. Левицький, І. Герелюк та інші. 

     Кращі гуртківці – відмінники навчання рекомендувались для науково-педагогічної роботи в інституті. Станіславський медичний інститут  нині Івано-Франківський національний  медичний університет позбувся кадрового голоду і забезпечується власними кадрами асистентів, доцентів, професорів. Цьому сприяла велика систематична робота по відбору молоді при поступленні у вуз, і, у вирішальній мірі від постановки навчальної і науково-дослідницької роботи на кафедрах: З.Ж. Гуде, М=О. Ковтуняк, В.О. Смолинська, Ю.М Гузєєв, І.І. Гудивок, М.Г Шевчук, П.М. Вакалюк, М.М. Бережницький, О.С. Телев’як, Т.В. Котурбаш, М.В. Долішній,  А.Ю. Сопільник, І.Г. Дацун, І.В. Ємєльяненко, М.І. Пітик, М.П. Косякова, С.М. Геник, Є.М. Нейко, М.М. Рожко  І.П. Герелюк, М.Д. Василюк та багато інших стали викладачами, очолили і очолюють медичний університет, теоретичні і клінічні кафедри,  приносили і приносять славу нашій Almamater

     Завданням наступних поколінь студентів і викладачів університету - тримати високо планку належної постановки науково-дослідницької і навчально-методичної роботи. а  кращі зразки самовідданої праці наших попередників надихають сучасних студентів.

САЙТ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА :http://www.ifnmu.edu.ua/uk/news-snt

 

snt