RedRoundedButton2

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

 

Нормативні документи
Стандарти якості освіти
Накази ректора

- Наказ №442-д "Про організацію підсумкового контролю знань у весняному семестрі 2016-2017 н. р. "

Про організацію підсумкового контролю знань у весняному семестрі 2016/2017 н.р. на фармацевтичному факультеті (заочна форма навчання)

Про організацію підсумкового  контролю знань в осінньому семестрі 2016-2017 навчального року

Про створення Центральної та циклових (методичних) комісій на 2016-2017 навчальний рік 

Про видачу документа про освіту з відзнакою в 2016-2017 навчальному році

Про створення Комісії з моніторингу якості лекцій та практичних занять

Про організацію та проведення навчального процесу в 2016-2017 навчальному році 

Про відповідальних за організацію роботи НПЦ та навчально-методичну роботу з окремих дисциплін на кафедрах університету

Наказ про закріплення лекційних аудиторій та комп'ютерних класів та призначення відповідальних осіб

Про затвердження Положення про організацію освітнього процесу в університеті

Положення про організацію освітнього процесу в Державному вищому навчальному закладі «Івано-Франківський національний медичний університет»

Наказ про надання платної послуги

Про створення конкурсної комісії

Наказ МОН №13 від 14.01.2016 року "Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам"(новий наказ)

Наказ 407-д від 14.04.2016 року "Про проведення науково-методичної конференції з міжнародною участю «Досвід впровадження Європейської кредитно-трансферної  системи у вищих навчальних закладах Прикарпаття  III-IV рівнів акредитації»"

Про організацію та проведення підсумкового контролю знань в осінньому семестрі 2016/20176н.р. на фармацевтичному факультеті  (заочна форма навчання)

Графік педагогічного процесу
Робочі навчальні плани

 

 

 

 

 

 РОЗТАШУВАННЯ НА КАРТІ:

karta

 БІБЛІОТЕКА

Biblo ban

БАЗИ ВІДПОЧИНКУ "АРНІКА"

arnika