Зміни до графіку проведення повторних складань тестових компонентів ЄДКІ у 2019 році

Центр тестування інформує про зміну дати повторного складання Міжнародного іспиту з основ медицини (IFOM) для здобувачів вищої освіти спеціальності «Медицина».

Центром тестування буде призначено іншу дату проведення повторного складання Міжнародного іспиту з основ медицини після встановлення та затвердження величини критерію «склав» для цього іспиту.

 

ПОВТОРНЕ СКЛАДАННЯ ПЕРШОГО ЕТАПУ ЄДКІ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ФАРМАЦІЯ» ТА ДРУГЕ ПЕРЕСКЛАДАННЯ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ІНТЕГРОВАНОГО ІСПИТУ «КРОК 1.ФАРМАЦІЯ» (ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ)

ОГОЛОШЕННЯ!

До уваги студентів 3 курсу фармацевтичного факультету та факультету підготовки іноземних громадян за спеціальністю «Фармація»!

    Відповідно до Постанови Кабінет Міністрів України від 28.03.2018 р. № 334 «Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань “22 Охорона здоров’я”», Договору укладеним між Центром тестування МОЗ України та Університетом про надання послуг з підготовки, проведення та обробки результатів іспиту Крок 1 та іспиту з іноземної мови професійного спрямування як компонентів першого етапу ЄДКІ №5-В/Є від 26.02.2019р. (надалі – Договір), листів ДО «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки «Медицина» і «Фармація» при МОЗ України» від 26.07.2019 р. вих. № 557/06 «Про проведення повторного складання тестових компонентів етапу 1 ЄДКІ для здобувачів спеціальності «Фармація», від 09.08.2019 р. вих. № 619/06. «Про проведення другого перескладання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 1.Фармація» (для студентів ІІІ–IV курсів заочної форми навчання) та у відповідності до наказу ректора № 897-д від 09.08.2019 року:

 

Повторне складання ЄДКІ для спеціальності «Фармація» відбудеться 20.08.2019 року в аудиторії № 2 (вул. Галицька, 2, центральний корпус Університету).

Студенти будуть перескладати тільки ту частину Іспиту, яку вони не склали при першому складанні ЄДКІ.

Іспит Крок 1. Фармація, буде проведений у письмовій (бланковій) формі, містить 150 тестових завдань:

початок іспиту (реєстрація, ідентифікація та розсадка студентів) о 9 год. 00 хв. Тривалість іспиту: для студентів громадян України – 2 год. 30 хв., для студентів громадян іноземних держав – 3 год. 00 хв.

Студентам, які не склали перший етап ЄДКІ, для допуску до перескладання Іспиту в цілому чи окремої взятої його складової («Крок 1. Фармація» чи Іспиту з іноземної мови професійного спрямування) необхідно здійснити до 09.08.2019 року відшкодування на рахунок Університету коштів за перескладання іспиту ЄДКІ у відповідності до Договору.

 

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ВІДШКОДУВАННЯ КОШТІВ

Івано-Франківський національний медичний університет

код ЄДРПОУ 02010758

р/р 31251233104289 банк ДКСУ м.Київ.

МФО 820172

Призначення: відшкодування коштів на повторне складання іспиту ЄДКІ

Прізвище, ініціали студента, факультет.

Детальну інформацію про суму відшкодування за повторне складання іспиту ЄДКІ можна уточнити в деканаті стоматологічного факультету та факультету підготовки іноземних громадян.

Всі можливі зміни в розкладі та регламенті проведення повторного складання іспиту ЄДКІ буду висвітлюватись на сайті Університету.

 

Друге перескладання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 1. Фармація» (для студентів заочної форми навчання) відбудеться 20.08.2019 року в аудиторії № 2 (вул. Галицька, 2, центральний корпус Університету).

початок іспиту (реєстрація, ідентифікація та розсадка студентів) – о 9 год.00 хв.

Іспит проводитиметься у письмовій (бланковій) формі, міститиме 150 тестових завдань; тривалість іспиту для вітчизняних студентів – 2 год.30 хв., для іноземних студентів – 3 год.00 хв.

Ідентифікація студентів, які перескладатимуть Іспити, буде проводитися лише на підставі паспорту; без паспорту студент не допускатиметься до перескладання іспиту.

 

До відома студентів: за наявності у студенів, які будуть перескладати Іспити, мобільного телефону або інших засобів зв’язку (включених або виключених), студенти не допускатимуться до аудиторії, а у випадку виявлення таких засобів після початку іспиту – для цих студентів буде припинено складання іспиту без додаткових попереджень.

 

Відділ ЄКТС та моніторингу якості освіти

 

Европейский фонд развития медицины и образования «ЕВРОМЕД» (Europejska Fundacja Rozwoju Medycyny I Edukacji “EUROMED”) занимается разработкой, внедрением и сопровождением инновационных проектов и программ в области медицины и образования, реализация которых основана на международном сотрудничестве. Программы Фонда направлены на организацию и обеспечение обмена профессиональными навыками между медицинскими специалистами европейских государств и стран постсоветского пространства. Большое значение при разработке проектов уделяется передаче европейского опыта в области реформирования медицины и образования, а также популяризации новейших методов лечения и профилактики заболеваний. В рамках международных проектов Фонд организовывает учебно-ознакомительные и узкоспециализированные поездки, а также стажировки в ведущих медицинских учреждениях Польши и других стран ЕС, которые проводятся благодаря тесному сотрудничеству с квалифицированными специалистами этих учреждений; устраивает тематические конференции, конгрессы и симпозиумы, сертифицированные курсы и тренинги.
 
Контакты: Татьяна Мартыненко, менеджер проектов и программ фонда "EUROMED" в Украине (тел.: +38 (044) 227-17-37, +38 (098) 065-75-52, +38 (099) 551-63-90; веб-адрес: www.evromed.org.ua , www.euromed-f.com 

ПОВТОРНЕ СКЛАДАННЯ ПЕРШОГО ЕТАПУ ЄДКІ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СТОМАТОЛОГІЯ»

ОГОЛОШЕННЯ!

До уваги студентів 3 курсу стоматологічного факультету та факультету підготовки іноземних громадян за спеціальністю «Стоматологія»!

Відповідно до Постанови Кабінет Міністрів України від 28.03.2018 р. № 334 «Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань “22 Охорона здоров’я”», Договору укладеним між Центром тестування МОЗ України та Університетом про надання послуг з підготовки, проведення та обробки результатів іспиту Крок 1 та іспиту з іноземної мови професійного спрямування як компонентів першого етапу ЄДКІ №5-В/Є від 26.02.2019р. (надалі – Договір), листів ДО «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки «Медицина» і «Фармація» при МОЗ України» № 451/06 від 08.07.2019р. «Про проведення повторного складання тестових компонентів етапу 1 ЄДКІ для здобувачів спеціальності «Стоматологія», № 454 від 09.07.2019р. «Щодо розкладу проведення повторного складання тестових компонентів етапу 1 ЄДКІ для здобувачів спеціальності «Стоматологія»» та у відповідності до наказу ректора № 827-д від 08.07.2019 року:

Повторне складання ЄДКІ для спеціальності «Стоматологія» відбудеться 31.07.2019 року в аудиторії № 7 (вул. Гетьмана Мазепи, 114, кафедра соціальної медицини та громадського здоров’я).

Студенти будуть перескладати тільки ту частину Іспиту, яку вони не склали при першому складанні ЄДКІ.

Іспит Крок 1. Стоматологія, буде проведений у письмовій (бланковій) формі, містить 150 тестових завдань:

початок іспиту (реєстрація, ідентифікація та розсадка студентів) о 9 год. 00 хв. Тривалість іспиту: для студентів громадян України – 2 год. 30 хв., для студентів громадян іноземних держав – 3 год. 00 хв.

Іспит з іноземної мови професійного спрямування, буде проведений у письмовій (бланковій) формі, містить 30 тестових завдань:

початок іспиту (реєстрація, ідентифікація та розсадка студентів) о 13 год. 00 хв. Тривалість іспиту для студентів громадян України та студентів громадян іноземних держав – 1 год. 00 хв.

Студентам, які не склали перший етап ЄДКІ, для допуску до перескладання Іспиту в цілому чи окремої взятої його складової («Крок 1. Стоматологія» чи Іспиту з іноземної мови професійного спрямування) необхідно здійснити до 12.07.2019 року відшкодування на рахунок Університету коштів за перескладання іспиту ЄДКІ у відповідності до Договору.

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ВІДШКОДУВАННЯ КОШТІВ

Івано-Франківський національний медичний університет

код ЄДРПОУ 02010758

р/р 31251233104289 банк ДКСУ м.Київ.

МФО 820172

Призначення: відшкодування коштів на повторне складання іспиту ЄДКІ

Прізвище, ініціали студента, факультет.

Детальну інформацію про суму відшкодування за повторне складання іспиту ЄДКІ можна уточнити в деканаті стоматологічного факультету та факультету підготовки іноземних громадян.

Всі можливі зміни в розкладі та регламенті проведення повторного складання іспиту ЄДКІ буду висвітлюватись на сайті Університету.

Відділ ЄКТС та моніторингу якості освіти

Роз'яснення Центру тестування щодо Закону України про захист персональних даних

Останнім часом у соціальних мережах майбутні медики та викладачі медичних вишів активно дискутують з приводу використання персональних даних студентів. З'являється також інформація, що з цього приводу можуть виникнути причини для того, щоб студенти не складали IFOM

Центр тестування наголошує, що у багатьох студентів під тиском деяких викладачів, з'являються невірні уявлення про деякі вимоги до іспиту IFOM, тому надає деякі роз'яснення щодо Закону України про захист персональних даних.

Подання особою заяви про вступ до ЗВО, видачу диплому, а також необхідних для цього документів автоматично зумовлює обробку персональних даних,  що дає право здійснювати обробку персональних даних на підставі закону без окремої письмової згоди суб’єктів персональних даних.

Але американці просять додатково для себе таку згоду, і Центр тестування розіслав зразок такої угоди, яку повинен підписати кожен студент, який  буде здавати іспит IFOM. Якщо студент відмовляється від підписання такої згоди, то в акті буде зафіксовано, що студент відмовився і усвідомлює, що не може взяти участь у складанні іспиту IFOM, який є компонентом державної атестації студентов-медіків. Нескладання IFOM компоненти означає нескладання ЄДКІ.

Без складання усіх компонентів ЄДКІ здобувач не зможе отримати диплом державного зразка, вступити до інтернатури, працевлаштуватися у ЗОЗ України.

Також кожен студент, який не надасть згоду, напише Заяву проректору, щоб було ясно, що він розуміє усі наслідки такого вчинку.

З А Я В А

про ненадання згоди на обробку персональних даних

Я, ___________________________________________________________________, здобувач вищої освіти за спеціальністю «222 медицина» у — назва ЗВО —, відмовляюсь надати згоду на обробку моїх персональних даних.

Підтверджую, що повністю усвідомлюю, що  ненадання мною згоди на обробку персональних даних матиме наслідком неможливість взяти участь у складанні міжнародного іспиту з основ медицини як компонента єдиного державного кваліфікаційного іспиту, який є частиною обов’язкової державної атестації.

https://www.testcentr.org.ua/uk/novosty/roz-yasnennya-tsentru-testuvannya-shchodo-zakonu-ukrajini-pro-zakhist-personalnikh-danikh

 

Стратегія розвитку ІФНМУ

 

Пропозиції до Проекту Стратегії розвитку ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» на 2019-2023 роки просимо надсилати за адресою Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. до 16 грудня 2018 року. Стратегія буде затверджена на конференції трудового колективу ІФНМУ 21 грудня 2018 року.

Стратегія розвитку ІФНМУ (переглянути pdf)