- Збірник тез

Акушерство та гінекологія, анастезіологія та інтенсивна терапія

Біофізика, інформатика, медична біологія та генетика, медична та біоорганічна хімія

- Внутрішня медицина 1

- Внутрішня медицина 2

Гігієна та екологія, соціальна медицина

Гістологія, нормальна та патологічна антомія

Інфекційні хвороби, дерматологія та мікробіологія

Медицина іноземними мовами

Медичний коледж

Наукові дослідження молодих вчених 1

Наукові дослідження молодих вчених 2

Онкологія, радіологія

Офтальмологія, неврологія, психіатрія

Педіатрія

Стоматологія

Травматологія, медицина катастроф

Українознавство та філософія

Фармація

Фізична реабілітація та ерготерпія

Фізіологія

- Хірургія 1

- Хірургія 2