ПОВТОРНЕ СКЛАДАННЯ ПЕРШОГО ЕТАПУ ЄДКІ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ФАРМАЦІЯ» ТА ДРУГЕ ПЕРЕСКЛАДАННЯ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ІНТЕГРОВАНОГО ІСПИТУ «КРОК 1.ФАРМАЦІЯ» (ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ)

ОГОЛОШЕННЯ!

До уваги студентів 3 курсу фармацевтичного факультету та факультету підготовки іноземних громадян за спеціальністю «Фармація»!

    Відповідно до Постанови Кабінет Міністрів України від 28.03.2018 р. № 334 «Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань “22 Охорона здоров’я”», Договору укладеним між Центром тестування МОЗ України та Університетом про надання послуг з підготовки, проведення та обробки результатів іспиту Крок 1 та іспиту з іноземної мови професійного спрямування як компонентів першого етапу ЄДКІ №5-В/Є від 26.02.2019р. (надалі – Договір), листів ДО «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямків підготовки «Медицина» і «Фармація» при МОЗ України» від 26.07.2019 р. вих. № 557/06 «Про проведення повторного складання тестових компонентів етапу 1 ЄДКІ для здобувачів спеціальності «Фармація», від 09.08.2019 р. вих. № 619/06. «Про проведення другого перескладання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 1.Фармація» (для студентів ІІІ–IV курсів заочної форми навчання) та у відповідності до наказу ректора № 897-д від 09.08.2019 року:

 

Повторне складання ЄДКІ для спеціальності «Фармація» відбудеться 20.08.2019 року в аудиторії № 2 (вул. Галицька, 2, центральний корпус Університету).

Студенти будуть перескладати тільки ту частину Іспиту, яку вони не склали при першому складанні ЄДКІ.

Іспит Крок 1. Фармація, буде проведений у письмовій (бланковій) формі, містить 150 тестових завдань:

початок іспиту (реєстрація, ідентифікація та розсадка студентів) о 9 год. 00 хв. Тривалість іспиту: для студентів громадян України – 2 год. 30 хв., для студентів громадян іноземних держав – 3 год. 00 хв.

Студентам, які не склали перший етап ЄДКІ, для допуску до перескладання Іспиту в цілому чи окремої взятої його складової («Крок 1. Фармація» чи Іспиту з іноземної мови професійного спрямування) необхідно здійснити до 09.08.2019 року відшкодування на рахунок Університету коштів за перескладання іспиту ЄДКІ у відповідності до Договору.

 

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ВІДШКОДУВАННЯ КОШТІВ

Івано-Франківський національний медичний університет

код ЄДРПОУ 02010758

р/р 31251233104289 банк ДКСУ м.Київ.

МФО 820172

Призначення: відшкодування коштів на повторне складання іспиту ЄДКІ

Прізвище, ініціали студента, факультет.

Детальну інформацію про суму відшкодування за повторне складання іспиту ЄДКІ можна уточнити в деканаті стоматологічного факультету та факультету підготовки іноземних громадян.

Всі можливі зміни в розкладі та регламенті проведення повторного складання іспиту ЄДКІ буду висвітлюватись на сайті Університету.

 

Друге перескладання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 1. Фармація» (для студентів заочної форми навчання) відбудеться 20.08.2019 року в аудиторії № 2 (вул. Галицька, 2, центральний корпус Університету).

початок іспиту (реєстрація, ідентифікація та розсадка студентів) – о 9 год.00 хв.

Іспит проводитиметься у письмовій (бланковій) формі, міститиме 150 тестових завдань; тривалість іспиту для вітчизняних студентів – 2 год.30 хв., для іноземних студентів – 3 год.00 хв.

Ідентифікація студентів, які перескладатимуть Іспити, буде проводитися лише на підставі паспорту; без паспорту студент не допускатиметься до перескладання іспиту.

 

До відома студентів: за наявності у студенів, які будуть перескладати Іспити, мобільного телефону або інших засобів зв’язку (включених або виключених), студенти не допускатимуться до аудиторії, а у випадку виявлення таких засобів після початку іспиту – для цих студентів буде припинено складання іспиту без додаткових попереджень.

 

Відділ ЄКТС та моніторингу якості освіти