1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.50 (1 Голос)

ПРОГРАМИ ТА ПОЛОЖЕННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

 

Програми та положення фахових випробувань на скорочений термін навчання

- ПРОГРАМА комплексного фахового випробування для осіб, які вступають на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” за спеціальностями 5.12010102 – сестринська справа, 5.12010101 – лікувальна справа для здобуття ступеня “магістр” за спеціальністю 222 – медицина; та для осіб, які вступають на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” за спеціальностями 5.12010102 – сестринська справа, 5.12010101 – лікувальна справа для здобуття ступеня “магістр” на заочній формі навчання за спеціальністю 226 – фармація

 

- ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ НА СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ НА ОСНОВІ ЗДОБУТОГО ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ “МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ” ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ 5.12010102 – СЕСТРИНСЬКА СПРАВА, 5.12010101 – ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ “МАГІСТР” ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 222 – МЕДИЦИНА; ТА ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ НА СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ НА ОСНОВІ ЗДОБУТОГО ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ “МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ” ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ 5.12010102 – СЕСТРИНСЬКА СПРАВА, 5.12010101 – ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ “МАГІСТР” НА ЗАОЧНІЙ ФОРМІ НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 226 – ФАРМАЦІЯ

 

- ПРОГРАМА комплексного фахового випробування для осіб, які вступають на основі  здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” за спеціальністю 5.12010106 – стоматологія ортопедична для здобуття ступеня “магістр” за спеціальністю 221 - стоматологія

 

- ПРОГРАМА комплексного фахового випробування для осіб, які вступають на основі  здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” за спеціальністю 5.12010104 – стоматологія для здобуття ступеня “магістр” за спеціальністю 221 - стоматологія

 

- ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ НА СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 221-СТОМАТОЛОГІЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ «МАГІСТР»

 

- ПРОГРАМА комплексного фахового випробування для осіб, які вступають на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” за спеціальністю 5.12020101-фармація для здобуття ступеня “магістр” на денній або заочній формі навчання за спеціальністю 226-фармація

 

- ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ  КОМПЛЕКСНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ НА СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ НА ОСНОВІ ЗДОБУТОГО ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ» ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 5.12020101-ФАРМАЦІЯ, ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ «МАГІСТР» НА ДЕННІЙ АБО ЗАОЧНІЙ ФОРМІ НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 226-ФАРМАЦІЯ

Програми та положення вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти для осіб, які мають на це право

 

- Програма вступного екзамену з української мови і літератури у формі диктанту для осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти і відповідно до розділу III Правил прийому до ДВНЗ “Івано-Франківський національний медичний університет” в 2017 році мають на це право

- Програма вступного екзамену з біології для осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти і відповідно до розділу III Правил прийому до ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» в 2017 році мають на це право

- Програма вступного екзамену з хімії для осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освітиі відповідно до розділу III Правил прийомудо ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»в 2017 році мають на це право

- Положення про проведення вступних випробувань для осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти і відповідно до розділу III Правил прийому до ДВНЗ “Івано-Франківський національний медичний університет” в 2017 році мають на це право

 

Програми та положення співбесід для громадян України, які мають на це право
Програми та положення співбесід для іноземців

 

Програми та положення співбесіди для іноземців українською мовою навчання

- Програма співбесіди з української мови як іноземної для іноземців та осіб без громадянства, які вступають відповідно до розділу xiii правил прийому до двнз «івано-франківський національний медичний університет» в 2017 році

- Програма співбесіди з біології для іноземців та осіб без громадянства, які вступають відповідно до розділу xiii правил прийому до двнз «івано-франківський національний медичний університет» в 2017

- Програма співбесіди з хімії для іноземців та осіб без громадянства, які вступають відповідно до розділу xiii правил прийому до двнз «івано-франківський національний медичний університет» в 2017 році

- Положення про співбесіду з іноземцями та особами без громадянства, які вступають на навчання до івано-франківського національного медичного університету відповідно до розділу хііі правил прийому до двнз «івано-франківський національний медичний університет» в 2017 році


Програмы и положения собеседования для иностранцев русским языком обучения

- Программа собеседования по русскому языку как иностранному для иностранцев и лиц без гражданства, которые поступают в соответствии с разделом XІII Правил приёма в ГВУЗ «Ивано-Франковский национальный медицинский университет» в 2017 году

- Программа собеседования по биологии для иностранцев и лиц без гражданства, поступающих в соответствии с разделом XІII Правил приема в ГВУЗ «Ивано-Франковский национальный медицинский университет» в 2017 году

- Программа собеседования по химии для иностранцев и лиц без гражданства, поступающих в соответствии с разделом XІII Правил приема в ГВУЗ «Ивано-Франковский национальный медицинский университет» в 2017 году

- Положение о собеседовании с иностранцами и лицами без гражданства, которые поступают на обучение в ивано-франковский национальный медицинский университет в соответствии с разделом ХІІІ Правил приема в ГВУЗ «Ивано-Франковский национальный медицинский университет» в 2017 году


 Programs and principles of interviews for foreigners in English language of study 

- The programme of the interview in the english language for foreigners and individuals without citizenship who enter on the basis of general secondary education according to the chapter xіii of entrance rules to the state higher educational establishment “ivano-frankivsk national medical university” in 2017

- Programme of interview in biology for foreigners and individuals without citizenship according to the chapter xіii of the admission rules to the ivano-frankivsk national medical university in 2017

- Program of the interview in chemistry for foreigners and individuals without citizenship according to the chapter xіii of the admission rules to the ivano-frankivsk national medical university in 2017

- Principles of interview with foreigners and persons without citizenship who enter to study in ivano-frankivsk national medical university according to section xiii of admission rules to the “ivano-frankivsk national medical university” in 2017