ПРОГРАМИ ТА ПОЛОЖЕННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

 

Програми та положення фахових випробувань для вступу на 2-й курс
 

- ПРОГРАМА комплексного фахового випробування для осіб, які вступають на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” за спеціальностями 5.12010102 – сестринська справа, 5.12010101 – лікувальна справа (223 Медсестринство (спеціальність, освітня програма – сестринська справа або лікувальна справа)) для здобуття ступеня “магістр” за спеціальністю 222 Медицина; та для осіб, які вступають на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” за спеціальностями 5.12010102 – сестринська справа, 5.12010101 – лікувальна справа (223 Медсестринство (спеціальність, освітня програма – сестринська справа або лікувальна справа)) для здобуття ступеня “магістр” на заочній формі навчання за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація

- ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ НА ОСНОВІ ЗДОБУТОГО ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ “МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ” ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ 5.12010102 – СЕСТРИНСЬКА СПРАВА, 5.12010101 – ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА (223 – МЕДСЕСТРИНСТВО (СПЕЦІАЛЬНІСТЬ, ОСВІТНЯ ПРОГРАМА – СЕСТРИНСЬКА СПРАВА АБО ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА)) ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ “МАГІСТР” ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 222  МЕДИЦИНА; ТА ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ НА ОСНОВІ ЗДОБУТОГО ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ “МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ” ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ 5.12010102 – СЕСТРИНСЬКА СПРАВА, 5.12010101 – ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА (223 – МЕДСЕСТРИНСТВО (СПЕЦІАЛЬНІСТЬ, ОСВІТНЯ ПРОГРАМА – СЕСТРИНСЬКА СПРАВА АБО ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА)) ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ “МАГІСТР” НА ЗАОЧНІЙ ФОРМІ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 226  ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ

-  ПРОГРАМА комплексного фахового випробування для осіб, які вступають на основі  здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” за спеціальністю 5.12010106 – стоматологія ортопедична (221 Стоматологія (спеціалізація, освітня програма – стоматологія ортопедична)) для здобуття ступеня “магістр” за спеціальністю 221 Стоматологія

- ПРОГРАМА комплексного фахового випробування для осіб, які вступають на основі  здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” за спеціальністю 5.12010104 – стоматологія (221 Стоматологія (спеціалізація, освітня програма – стоматологія)) для здобуття ступеня “магістр” за спеціальністю 221 Стоматологія 

- ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ НА 2-Й КУРС НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 221 СТОМАТОЛОГІЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ «МАГІСТР»»

-  ПРОГРАМА комплексного фахового випробування для осіб, які вступають на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” за спеціальністю 5.12020101-фармація (226 фармація, промислова фармація (спеціалізація, освітня програма – фармація)) для здобуття ступеня “магістр” на денній або заочній формі здобуття освіти за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація

- ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ НА ОСНОВІ ЗДОБУТОГО ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ» ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 5.12020101-ФАРМАЦІЯ (226 ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ (СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ, ОСВІТНЯ ПРОГРАМА – ФАРМАЦІЯ)), ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ «МАГІСТР» НА ДЕННІЙ АБО ЗАОЧНІЙ ФОРМІ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 226 ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ

Програми та положення вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти для осіб, які мають на це право

- ПРОГРАМА вступного іспиту з української мови і літератури у формі диктанту для осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти до Івано-Франківського національного медичного університету в 2020 році та мають на це право

- Програма вступного іспиту з біології для осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти до Івано-Франківського національного медичного університету в 2020 році та мають на це право

- Програма вступного іспиту з хімії для осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти до Івано-Франківського національного медичного університету в 2020 році та мають на це право

- ПРОГРАМА вступного іспиту з математики для осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти до Івано-Франківського національного медичного університету в 2020 році та мають на це право

- ПРОГРАМА вступного іспиту з фізики для осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти до Івано-Франківського національного медичного університету в 2020 році та мають на це право

- ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ  ВСТУПНИХ ІСПИТІВ ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ДО ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В 2020 РОЦІ І МАЮТЬ НА ЦЕ ПРАВО 

Програми та положення співбесід для громадян України, які мають на це право
Програми та положення комплексного вступного іспиту для іноземців

 Програми та положення комплексного вступного іспиту для іноземців українською мовою навчання

- Програма комплексного вступного іспиту з біології, хімії та української мови для іноземців та осіб без громадянства, які вступають відповідно до розділу ХIV Правил прийому на навчання до Івано-Франківського національного медичного університету в 2020 році та обрали мовою навчання українську мову

- ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ З БІОЛОГІЇ, ХІМІЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ ВІДПОВІДНО ДО РОЗДІЛУ ХIV ПРАВИЛ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДО ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В 2020 РОЦІ ТА ОБРАЛИ МОВОЮ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКУ МОВУ 

 


 Програмы и положения комплексного вступительного экзамена для иностранцев русским языком обучения

- Программа комплексного вступительного экзамена по биологии, химии и русскому языку для иностранных граждан и лиц без гражданства, которые поступают согласно разделу ХIV Правил приёма на обучение в Ивано-Франковский национальный медицинский университет в 2020 году и избрали языком обучения русский язык

- ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ПРОВЕДЕНИИ КОМПЛЕКСНОГО ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА ПО БИОЛОГИИ, ХИМИИ И РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, КОТОРЫЕ ПОСТУПАЮТЬ СОГЛАСНО РАЗДЕЛУ ХIV ПРАВИЛ ПРИЁМА НА ОБУЧЕНИЕ В ИВАНО-ФРАНКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В 2020 ГОДУ И ИЗБРАЛИ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ РУССКИЙ ЯЗЫК 

 


 Programs and principles of complex entrance exam for foreigners in English language of study  

- Program of complex entrance exam in Biology, Chemistry and English for foreigners and people without citizenship who enter the Ivano-Frankivsk National Medical University in 2020 in accordance with section ХIV of the Admission Rules and select English as a language of study

- REGULATIONS ON A COMPLEX ENTRANCE EXAM IN BIOLOGY, CHEMISTRY AND ENGLISH FOR FOREIGNERS AND PEOPLE WITHOUT CITIZENSHIP, WHO ENTER THE IVANO-FRANKIVSK NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY IN 2020 IN ACCORDANCE WITH SECTION XIV OF THE ADMISSION RULES AND SELECT ENGLISH AS A LANGUAGE OF STUDY 

 

Положення про порядок роботи апеляційної комісії