Для бібліотечного співтовариства нині доленосно важливо зорієнтуватися в перспективі заново знайти своє незаміниме місце в суспільстві, культурі, інтелектуальному житті особи. Знайти заново, бо стрімко змінюється все, на основі чого традиційно будувалася бібліотечна діяльність: виробництво, накопичення, опрацювання, поширення інформації, інформаційні потреби і способи їх задоволення.

  Сьогодні змінюється сам споживач інформації. Утверджується новий тип грамотності, новий тип освіченої людини. А бібліотеки завжди працювали на розвиток грамотності і освіченості. Тому недопустимо пасивно спостерігати за якісною зміною ситуації.

    Основний бібліотечний ресурс уже набув цифрового характеру, а можливий читач став віддаленим. Далі все залежатиме від того, зуміє чи не зуміє бібліотека залишитися масово затребуваною на нових просторах перетину нових типів носіїв і нових типів споживачів інформації. Тут для бібліотеки двері в майбутнє – відчинені або зачинені.

     Щоб не вийшло так, що традиційні методи роботи ми занедбаємо, а нових не виробимо. 

    А це часом нам прямо-таки загрожує. Завдання полягає в тому, щоб одночасно продовжувати збір, накопичення традиційних бібліотечних ресурсів і задовольняти інформаційні потреби традиційних читачів і максимально освоювати новітні інформаційні ресурси та відповідати на запити «цифрового» покоління. Тоді бібліотеки в перехідному періоді вистоять і впевнено ввійдуть у інформаційне середовище.

    Кожна бібліотека має свою стратегію і програму розвитку. Все в них нібито правильно: турбота про фонди, поліпшення сервісу, комфорт у бібліотеці. Однак, вчитуєшся в ці документи і відчуваєш, що чогось там не вистачає, а саме: бачення, викликаного появою нового типу грамотності, культури і, відповідно, нових технологій і механізмів задоволення вічної потреби людини в інформації. Звідси висновок: бібліотечне мислення потребує масштабного інноваційного насичення, готовності бібліотек до результативної конкуренції з аналогічними структурами. Йдеться про різноманітні інформаційні служби, аналітичні центри, «фабрики знань», інших постачальників інформації. Їх багато. Часом вони більш забезпечені, динамічні, навіть агресивні, з претензією на пріоритет в інформаційному середовищі. 

     Як бібліотеці стати врівень з ними, а то й вище? У першу чергу, необхідно цілеспрямовано реалізувати переваги, особливо притаманні бібліотекам: 

• наявність саме в бібліотеках фонду, що загалом представляє всю писемну спадщину України; 

• багатий історичний досвід інформаційного обслуговування; 

• функціонування вже готової та історично випробуваної інформаційної – бібліотечної мережі; 

• усталені традиції широких міжнародних інформаційно-бібліотечних зв’язків. 

    Як бачимо, бібліотеки мають солідні переваги у конкуренції з іншими інформаційними структурами. Спираючись на них, і потрібно шукати нові форми і методи нарощування бібліотечного конкурентоздатного потенціалу. Основним полем конкуренції між інформаційними структурами за вплив на людей стає ділянка взаємостосунків інформацієдавця і інформацієкористувача. У нашому випадку – комунікація бібліотеки і читача. Правда, традиційне поняття «читач» збіднює характеристики того, хто сьогодні звертається до бібліотеки за послугами, і тим самим задає неповноту обслуговування.

    Сучасний читач – не просто читач. Озброєний інформаційно-комунікаційними апаратами, він, як колись казали, багатоверстатник: одночасно читає, пише, слухає, говорить, приймає й розсилає повідомлення. І йому найбільше «любий» той, хто якнайкраще, якнайповніше, якнайшвидше здатен задовольняти його комплексні потреби. На такого читача бібліотекам і потрібно орієнтуватися, бо він становитиме найбільшу і найактивнішу частину тих, хто постійно працює з інформацією. З розрахунку на сказане вище, слід вибудовувати ланцюги формування бібліотечного ресурсу і комплексного обслуговування. Неприпустимо забувати, що бібліотека існує не сама для себе. Вона – інституція, структура, яка приречена на вічне обслуговування. І буде жити до тих пір, поки до неї люди масово звертатимуться за знанням, інформацією, духовними цінностями.

    Отже, черговий раз варто наголосити, що магістраль виживання і розвитку бібліотеки лежить у площині «бібліотека – читач / користувач / споживач / замовник послуг інформаційних / нештатний співпрацівник». Саме за цією комунікаційною системою – майбутнє. Всі інші бібліотечні ділянки, хоча і важливі, необхідні, однак вони повинні підпорядковуватися родовій функції бібліотеки – поширенню знань у суспільстві. На жаль, нині має місце негативна тенденція відриву деяких бібліотечних процесів від обслуговування, завдань практичної віддачі, їх замикання в собі. Це спостерігається при комплектуванні сучасними ресурсами, опрацюванні документів, синтезі інформації. Та й послаблення зв’язків між внутрішніми структурами бібліотек дається взнаки. Звідси – запізнення і неповнота бібліотечного результату на виході в практику, зниження авторитету бібліотеки в інформаційному середовищі. Тому виникає нагальна потреба оновити і зміцнити курс бібліотеки на читача, на примноження її стійких прихильників.

Основні напрями роботи

1. Керуватися в своїй роботі чинним законодавством України, Указами Президента, директивними документами Міністерства охорони здоров’я України, наказами і розпорядженнями ректора вузу, рекомендаціями методичних центрів, регламентуючою документацією бібліотеки і планами роботи на поточний рік.

2. Формування фонду інформаційних ресурсів на різних носіях.

3. Формування електронної бібліотеки, створення зручних можливостей для використання електронних ресурсів, забезпечення доступу до світових електронних баз даних. Підвищення рівня інформаційно-бібліотечного обслуговування шляхом забезпечення доступності до повнотекстових ресурсів.

4. Постійно оновлювати сайт бібліотеки, щомісяця подавати списки «Нових надходжень», актуальних за тематикою рекомендаційних списків літератури та інших науково-допоміжних видань, розроблених фахівцями бібліотеки, поновлювати списки дисертацій захищених в ІФНМУ, книжкові виставки, інформацію про заходи, які відбуваються в бібліотеці, а також інформацію, корисну для користувачів. 

5. Проводити аналіз фондів бібліотеки, аналіз забезпеченості дисциплін, звітувати перед адміністрацією навчального закладу про роботу бібліотеки.

6. Постійно підвищувати професійний рівень шляхом опрацювання фахових журналів; проводити анкетування; конкурсні іспити для осіб, які виявили бажання зайняти бібліотечну вакансію; два тижні попрацювати в бібліотеці під керівництвом досвідченого фахівця для кращого ознайомлення з організацією роботи; проводити заняття з працівниками стосовно змін у процесах роботи; обмінюватися досвідом; заслуховувати на виробничих зборах роботу відділів, секторів бібліотеки, проводити і брати участь у семінарах, які організовує обласне методичне об’єднання бібліотек ВНЗ III-IV рівнів акредитації при Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу.

7. Провести спільно з Національною науковою медичною бібліотекою України, Івано-Франківською обласною науковою медичною бібліотекою, секцією медичних бібліотек Української бібліотечної асоціації XVI Міжнародну науково-практичну конференцію «Медичні бібліотеки як осередки збереження та популяризації історико-культурної національної пам’яті» 18-19 травня 2017 року  м. Івано-Франківську на базі нашої бібліотеки.

8. Поліпшення матеріально-технічної бази бібліотеки (придбання комп’ютерів, сканерів для зчитування штрих кодів, цифрової клавіатури, клавіатури USB, мишок USB, металевих вітрин).

Структура бібліотеки

struktura

Протягом 2016 року у бібліотеці ІФНМУ для користувачів працювало 34 працівників на 32 ставках.

 

Бібліотечні працівники 

Загальна к-сть працівників бібліотеки

34

Повна вища освіта

25

в т.ч. вища спеціальна

5

Базова вища освіта

-

в т.ч. базова спеціальна

-

Початкова вища освіта (неповна вища)

1

в т.ч. початкова спеціальна

-

Повна загальна середня освіта

8

До 3 років

1

3-9 років

13

10-20 років

8

Понад 20 років

12

Працюють повний робочий день

29

 

Керівники відділів                                  - 4

 з них: вища спеціальна                          - 1

  вища педагогічна                                    - 3

    Директор бібліотеки - Татарин Мирослава Миколаївна

   Будучи провідним підрозділом університету, бібліотека відображає рівень його розвитку. Основним в роботі бібліотеки залишається якісне комплектування фонду інформаційними ресурсами на різних носіях.

   Відзначною особливістю відділу комплектування та наукової обробки документів є формування фонду у двох напрямках: змістовному та кількісному. Важливий принцип змістового напрямку – профілювання, відповідність навчальним планам і програмам. Кількісні критерії формування фонду визначаються з врахуванням вимог акредитації (нормативи придбання навчальної літератури для студентів стаціонару: підручники і навчальні посібники - 1:5). Всі питання, пов’язані з комплектуванням, обробкою, зберіганням інформації вирішуються в комплексі та тісному контакті з тими, для кого працює бібліотека.

  Неможливо правильно сформувати фонд бібліотеки без координації зусиль із викладачами вищого навчального закладу, які повинні перебувати у курсі  відповідності ресурсів бібліотеки програмам дисциплін, що читають на факультетах університету.

   Джерела комплектування фонду бібліотеки:

- придбання літератури у видавництвах. Література замовлялася у спеціалізованих видавництвах м. Київ «Медицина», «Книга плюс», м. Вінниця «Нова книга», 

м. Тернопіль «Укрмедкнига», крім того комплектували фонд бібліотеки літературою придбаною громадською організацією «Фонд розвитку ІФНМУ» і виданнями викладачів, які друкуються видавничим відділом університету.

- передплата вітчизняних періодичних видань. Проведено підсумки по передплаті періодики за 2016 рік та зроблено передплату на 2017 рік назв: 159 на суму 73170,49 грн.

- заміна книг, втрачених читачами;

- дари приватних осіб. Велику кількість літератури отримано в дарунок від ректора, проректора, викладачів університету, а також викладачів інших навчальних закладів.

   Для формування бібліотечного фонду необхідне одержання оперативної інформації про нові видання. Не менш важливу роль у спілкуванні з видавничо-книготоргівельними організаціями відіграє електронне листування. Саме через е-mail здійснюється інформування прайс-листами, новинками, акціями, а також вирішення робочих питань.

   Використовуючи можливості нових технологій, бібліотека поліпшує якість формування фонду, проводячи постійний моніторинг книгозабезпеченості навчального процесу. Ретельний облік усіх нових надходжень до бібліотечного фонду за навчальними дисциплінами дає можливість відділу аналізувати комплектування фондів навчальною літературою.

 Особлива увага приділяється книгозабезпеченню нових дисциплін. Керуючись навчальними планами факультетів, відстежуються нові дисципліни. Окремо створена електронна картотека забезпеченості навчальною літературою дисциплін. Щоквартально кафедри подають клопотання про замовлення літератури, попередньо узгодивши з керівництвом університету. Інформацію щодо прикріпленої літератури до дисциплін разом із показниками книгозабезпечення відділ комплектування та наукової обробки документів кожного семестру подає у навчальний відділ.

 

    Робота відділу в автоматизованому режимі

  На даний час продовжується робота з каталогами та картотеками в програмі «УФД /Бібліотека». Проводилась редакція електронного каталогу, списувалась література за актами, а також була відредагована та роздрукована електронна інвентарна книга. Впродовж 2016 року працівники відділу працювали над поповненням баз даних та введенням книжкового фонду бібліотеки в зворотній хронології. Таким чином введено фонд до 1991року.

  Станом на 01.01.2017 року в електронний каталог введено 246342 примірники видань. Роздруковувались штрих-коди на літературу. Заведена картотека роздрукованих штрих-кодів редагованих підручників.

 

   Організація та ведення каталогів та картотек

    За період 2016 року у бібліотечні каталоги влито 3467 карток, з них:

 - алфавітний читацький каталог – 498 карток;

 - алфавітний службовий каталог – 481 картка;

 - алфавітний каталог іноземної літератури – 40 карток;

 - алфавітний каталог авторефератів -400 карток;

 - алфавітні каталоги читальних залів – 599 карток;

 - систематичний каталог – 431 картка;

 - систематичний каталог авторефератів – 400 карток;

 - систематичні каталоги читальних залів – 433 картки;

 - каталог дисертацій та магістерських робіт – 13 карток;

 - каталог періодичних видань – 172 картки.

  Крім того, проводиться робота над алфавітним покажчиком до каталогів. Також оновлюються роздільники до каталогів. За рік оновлено 283 роздільники. Бібліотека і досі не відмовились від ведення карткових каталогів, хоча ця робота займає багато часу й дублюється в електронному каталозі. 

   Впродовж  звітног о року  проводилася  робота з каталогом періодичних видань. Влито 172 картки. Відкореговано Реєстр періодичних видань в бібліотеці з 1980 року. 

  Впродовж року видавались довідки по забезпеченню дисциплін навчальною літературою кафедрам університету.

   У наш час обсяг інформації збільшився настільки, що не можливо запам’ятати найнеобхідніші відомості. Вчений тепер не той, хто багато чого пам'ятає, а той, хто може користуватися сучасними засобами інформації, хто шукає, хто може не тільки шукати, але і знаходити. Сполучною ланкою між інформацією, споживачем інформації й інформаційних запитів є інформаційне та бібліографічне обслуговування. Бібліографічне обслуговування це видима частина айсберга, діяльність, за результатами якої користувачі судять про необхідність, корисність для них бібліотеки або інформаційної служби. Вся інша робота: комплектування довідково-бібліографічного фонду, ведення довідково-бібліографічного апарату залишається схованою від очей користувача і сприймається ними як допоміжна, а часом навіть другорядна. Довідково-бібліографічне обслуговування справедливо відносять до найбільш складних інтелектуальних видів бібліотечної праці, яке вимагає високої кваліфікації співробітників, що відповідає організації інформаційних ресурсів бібліотеки. Оптимальна організація ДБО повинна забезпечити рівноцінне обслуговування всіх користувачів бібліотеки. З впровадженням комп'ютерних технологій і залученням бібліотек у світові інформаційні простори розширюються пошукові можливості людини і можливості довідково-бібліографічного обслуговування. 

   Бібліотека університету, виконує роль центру інформаційного забезпечення навчального, наукового, культурного процесів, обміну інформацією, надання інформаційних послуг.

  У 2015-2016 н. р. головним завданням інформаційно-бібліографічного відділу було активізація інформаційної діяльності, підвищення якості інформаційно-бібліографічного обслуговування користувачів. При цьому значна увага концентрувалася саме на інформаційній діяльності роботи : створенні електронних бібліографічних ресурсів, веденні електронного каталогу, рекомендаційній бібліографії, наочно-ілюстративній роботі. На практиці робота велася за такими напрямами: формування бібліографічного ресурсу (комплектування, організація, використання та збереження фонду); інформаційно-методичне забезпечення діяльності університету (робота з користувачами, інформаційно-бібліографічна діяльність, популяризація джерел інформації, організація електронного інформаційного ресурсу). 

   Сьогодні довідково-бібліографічне обслуговування в бібліотеці будується на сполученні традиційних і нетрадиційних форм обслуговування. Відвідування користувачів в 2015-2016 н. р. складає 6951, обслужених користувачів – 4394. Показник книговидачі за 2015-2016 н. р. становить 60558 примірників.

  Під нетрадиційними формами обслуговування розуміється робота в автоматизованому режимі з використанням комп'ютерних технологій (персональних комп'ютерів, принтерів, електронної пошти). З появою мережі Інтернет можливості інформаційно-бібліографічного обслуговування стають необмеженими. У розпорядженні читачів і працівників бібліотеки була (і залишається донині) система каталогів, що включає в себе: 

  • алфавітний каталог; 
  • систематичний каталог; 
  • предметний каталог; як у традиційному так і електронному вигляді.

  Крім того, багатий фонд реферативних журналів, літописи журнальних і газетних статей, літописи авторефератів дисертацій і т.д. Усе це дозволяє задовільняти інформаційні запити читачів і вести самостійний пошук. Користувачі бібліотеки мають можливість працювати з Електронним каталогом, здійснювати пошук в мережі Інтернет, а також скористатись допомогою співробітників відділу. Електронний каталог впроваджений у роботу бібліотеки з 2009 року. Це каталог, який єднає в собі функції класичних бібліотечних каталогів: алфавітного, систематичного, предметного. У 2015 році каталог був під’єднаний до мережі Інтернет що дало змогу користувачам, котрі перебувають за межами бібліотеки знайти необхідну інформацію. У звітному році робота з електронним каталогом активно продовжувалася. 

   З метою формування електронної бази даних співробітники відділу займались аналітичним розписом і предметизацією журнальних статей з усіх періодичних видань, збірників наукових праць, які надходять до нашої бібліотеки. Впродовж року було введено в електронний каталог 10115 назв статей, а в традиційний Предметний каталог влито 19172 друкованих картки. На допомогу студентам та викладачам вузу ведеться картотека праць працівників ІФНМУ, яка поповнилась на 843 друкованих картки. Щомісячно поповнюються картотеки персоналій, рецензій, лікарських рослин та препаратів. 

  Пошукова система до електронного каталогу надає можливість знайти інформацію за декількома критеріями: автором, назвою, бібліотечним індексом, за ключовим словом, видавництвом тощо та активно і ефективно використовується для виконання бібліографічних довідок, створення рекомендаційної бібліографії, інформаційних списків, організації наочної інформації , підготовки  Днів інформації та інших заходів. Принцип загальнодоступності інформації, її оперативне надання у зручній формі і відповідно потребам користувача залишався основним в інформаційно–бібліографічному обслуговуванні поточного року. Основними функціями інформаційно-бібліографічного відділу у 2015-2016 н. р. було безпосереднє обслуговування користувачів бібліотеки, у режимі "запит-відповідь". Виконувалися всі типи бібліографічних довідок, у вигляді оформленого списку літератури, тексту документа, комп'ютерного файлу. Основним напрямком інформаційно-бібліографічної роботи є виконання бібліографічних  довідок в усній і письмовій формі, надання бібліографічних і методичних консультацій. Характер запитів, з якими щодня звертаються читачі, дуже різноманітний. Тематика їх не тільки медична а охоплює і інші галузі науки, проте працівники завжди із задоволенням намагаються допомогти читачам. 

    Впродовж року виконано 6526 бібліографічних довідок, в т. ч. – тематичних-5132, 

з них - 78  письмових довідок. Тематика письмових  довідок різноманітна. Найактуальніші з них:

- сучасні аспекти етіології гострих стенозуючих ларинготрахеїтів у дітей;

- правець: проблема стара, але не вирішена;

- гастроезофаґальна рефлюксна хвороба та бронхіальна астма: сучасний погляд на проблему їх коморбідності;

- епідемічний спалах Коксакі В-інфекції;

- деякі аспекти патогенезу і лікування атопічного дерматиту;

- медикаментозна та інструментальна обробка  кореневих каналів;

- вплив розробленого лікувального гелю на стан слизової оболонки рота при стоматиті.

  Часто робота з конкретним запитом починається від традиційного каталогу і переходить до використання баз даних, а результати пошуків видаються замовникові або у вигляді принтерної роздруківки, або на магнітний носій інформації. В одних формах обслуговування (наприклад, при виконанні тематичних довідок) переважає автоматизований режим, тому що він надає найширший доступ до баз даних і швидке відпрацьовування запитів. В інших пріоритет залишається за традиційними формами, наприклад, при виконанні уточнюючих довідок. У третіх ми бачимо сполучення традиційних і нетрадиційних форм, наприклад, в організації виставки нових надходжень і тематичних виставок.

  Одним із пріоритетних напрямків діяльності інформаційно-бібліографічного відділу бібліотеки є проведення Днів інформації. Впродовж 2015-2016 н. р. було проведено 11 Днів інформації, на яких було представлено 1476 примірників літератури. Заходи відвідали 1276 користувачів. Списки видань (книги, періодичні видання, автореферати та ін.), представлені для огляду щомісячно подаються працівниками відділу на сайт бібліотеки в рубрику «Нові надходження», що дає змогу зацікавити читача новинками. Дні інформації відвідують професорсько-викладацький склад вузу, а також багато молодих науковців, серед яких аспіранти, магістри, клінічні ординатори, лікарі.

  Працівники відділу й надалі шифрували документи (наукові статті, книги, докторські, кандидатські, магістерські роботи) за таблицями Універсальної десяткової класифікації (УДК). Впродовж року зашифровано 486 робіт. Надавалась також допомога у оформленні списків літератури до наукових, курсових робіт. 

   Сучасному студенту, який користується новітніми технологіями і живе в іншому інформаційному просторі, іноді досить важко працювати з класичними методами пошуку інформації, що знижує рівень успішності студентів і ускладнює підготовку до занять. Тому співробітники інформаційно-бібліографічного відділу для того, щоб студенти змогли самостійно побудувати алгоритм пошуку інформації (уже традиційно для студентів стоматологічного факультету) проводять бібліотечно-бібліографічні уроки, що сприяють підвищенню інформаційної культури студента. Під інформаційною культурою треба розуміти такий рівень інформаційної підготовки, який дозволяє студенту не тільки вільно орієнтуватися в потрібному інформаційному середовищі, а й брати участь у його формуванні і перетворенні. 

    Впродовж року працівники відділу провели 3 бібліографічних огляди, а саме: «Профілактика серцево-судинних захворювань: історичний аспект та сучасний стан проблеми»; 

    «Епідеміологія та лікування карієсу»;

    «Рак передміхурової залози: захворюваність в Україні».

   Працівники інформаційно-бібліографічного відділу постійно підвищують свій професійний рівень шляхом опрацювання профільних журналів, а також систематично відвідують засідання обласного методичного об’єднання бібліотек вищих навчальних закладів ІІІ- ІVрівнів акредитації м. Івано-Франківська. 

   У 2015-2016 н. р. одне  з таких  засідань  відбулось  на базі бібліотеки національного медичного  університету на тему:«Діяльність інформаційно-бібліографічного відділу як важлива ск ладова іміджу бібліотеки», а також відбувся семінар «Використання електронного каталогу як джерела інформації для користувачів бібліотеки ІФНМУ».

    Діяльність відділу з формування бібліографічного ресурсу, баз даних та обслуговування користувачів була спрямована на вирішення важливих завдань сьогодення: створення умов для максимального забезпечення потреб особистості в інформації для власного інтелектуального розвитку й професійного самоствердження, на покращення надання бібліотечно-інформаційних послуг шляхом опанування новими формами доведення інформації до користувача. Удосконалювалась сама система довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування читачів.

   Процеси по інформатизації суспільства неминуче приведуть до того, що вміст інформаційно-бібліографічної діяльності бібліотек в найближчій перспективі визначатиметься головним чином можливостями цифрових технологій. Нові освітні стандарти, інновації в інформаційних технологіях істотно змінили характер діяльності вузівських бібліотек, привели до модернізації їх практики. Але найголовнішим завданням сучасної бібліотеки було, є і буде забезпечення максимального доступу до наукових знань. Тому хочеться побажати всім бібліографам справлятися з поставленими завданнями і приймати тільки правильні рішення, а також намагатися підвищувати рівень інформаційної культури своїх читачів.

   Обслуговування користувачів є провідною функцією сучасних бібліотек. Сьогодні, в умовах активного впровадження в бібліотечні процеси сучасних інформаційних технологій, процес обслуговування користувачів потребує не тільки  технічного, а й змістовного оновлення, підвищення ефективності прогресивних видів обслуговування студентів, аспірантів, професорсько-викладацького складу та інших категорій читачів. 

    Для сучасного студента сьогодні бібліотека – це одна з сервісних організацій, покликана обслуговувати свій вуз – допомагати в навчанні, наукових дослідженнях і пошуку потрібної інформації. Говорячи про організацію бібліотечного обслуговування сучасних студентів, необхідно мати на увазі, що це покоління виросло поруч з комп’ютерами  та Інтернетом, і відноситься до сучасних технологій не як до чогось нового і революційного, а як до природної і звичайної частини їх буття і культурного середовища. Вони дуже чутливі до якості послуг і мають високий рівень очікувань.

  В структурі відділу обслуговування бібліотеки ІФНМУ: сектор абонементів (абонемент навчальної та абонемент наукової літератури); сектор читальних залів (центральний читальний зал, читальні зали гуртожитків №1-2, №3, №4, читальний зал коледжу); сектор культурно просвітницької роботи.

   В умовах використання інформаційних технологій і технічного переозброєння університетська бібліотека, зберігаючи свої основні принципи, набуває нові функції і організаційні форми для обслуговування читачів. Саме тому кількість наших відвідувачів щороку зростає. Так у минулому навчальному році кількість користувачів, обслужених відділом обслуговування склала 17028, відвідування – 163977, книговидача – 415133. 

   Використання програмного продукту "УФД. Бібліотека" дозволило впровадження у відділі обслуговування системи автоматизованого обслуговування користувачів. Абонемент бібліотеки ще не повністю перейшов на автоматизоване обслуговування і використовує у своїй роботі подвійну технологію. Проте, сьогодні ми вже можемо сказати про плюси і мінуси комп’ютеризації обслуговування. Безсумнівно, в якості переваг автоматизированного обслуговування є скорочення часу на обслуговування, відсутність черг, зниження трудомісткості і кількості операцій, виконуваних читачем і бібліотекарем. Дійсна і головна перевага автоматизованого обслуговування читачів полягає у точності і достовірності інформації по роботі з фондом. Система надає відомості, необхідні бібліотеці для контролю, оцінки та аналізу книжкового фонду. Ми застосовуємо поки що гібридну технологію обслуговування, тобто облік ведеться традиційними формами і через комп’ютер. В основу такого рішення про одночасну роботу двома технологіями лягли ідеї збереження інформації про книговидачу у разі виникнення  технічних чи мережевих проблем або інших форс-мажорних обставин. І дійсно, такі обставини мали місце. Інколи виникали проблеми із центральним сервером, що робило автоматизовану книговидачу неможливою.

   Науковий та навчальний абонементи, центральний читальний зал продовжують введення книжкового фонду в електронний каталог. Триває робота по  штрихкодуванню видань.

  В минулому навчальному році робота по заміні та списанню втраченої читачами літератури почала проводитись в автоматизованому режимі. Автоматизація цього трудоємкого процессу дозволила зробити його максимально точним та значно скоротити витрачений  на нього час.

  Спільна робота бібліотеки, деканатів та навчального відділу університету істотно полегшила роботу абонементу навчальної літератури в період масової видачі книг студентам.

  Завдяки  використанню засобів  Інтернету, зокрема електронної пошти, здійснюється зв'язок та обмін інформацією  з факультетами, кафедрами та іншими структурними підрозділами університету. 

  Бібліотечні фонди все більше починають цінуватися не за кількість документів, а за їх інформаційний склад, а саме: повноту, багатоаспектність, доступність для користувачів. Швидкий доступ до максимально повної та достовірної інформації – невід'ємна складова фундаментальної науки та якісної освіти. Поступово це стає стандартною бібліотечною послугою, і наше завдання зробити процес пошуку інформації найбільш комфортним і приємним для користувачів. Тому в зонах наших читальних залів організований бездротовий доступ до Інтернету. Все частіше в цих залах можна побачити студентів і викладачів з ноутбуками чи планшетами. Форма відкритого доступу до Інтернету і додаткова можливість використання електронних ресурсів подобається всім читачам, особливо студентам. Атмосферу затишку, зручності та комфорту центрального читального залу бібліотеки відчує кожен, хто прийде сюди для індивідуальної роботи з книгою, або на масові заходи, які тут проводяться. Популярність і відвідуваність читального залу неухильно зростає, також завдяки оновленню книжкового фонду та  фонду періодичних видань.

   В сучасних умовах робота університетських бібліотек  значною мірою залежить від домінуючих у суспільстві базових цінностей, які впливають на вибір основних функцій, форм і методів масової бібліотечної роботи. Практичний досвід свідчить про необхідність постійного творчого розвитку традиційної діяльності вузівської бібліотеки, розширення поля соціокультурної та просвітницької роботи. Саме життя вимагає від бібліотек якісно нового підходу до організації масової роботи, але незмінним має залишатися прагнення до формування в суспільстві справжніх ціннісних орієнтирів. Обираючи форми і методи масової роботи, бібліотека ІФНМУ віддає перевагу тим, які дозволяють найбільш повно реалізувати інформаційну, комунікаційну, освітню, розвиваючу, естетичну та інші функції. Бібліотечні заходи (літературні вечори, виставки, перегляди літератури, дні кафедр, читацькі конференції, диспути, зустрічі з творчими людьми тощо) служать засобами популяризації книги, розкриття змісту бібліотечного фонду, збагачення духовного світу людини, розвитку його творчих здібностей і комунікативних можливостей.

  15 вересня 2015 року відбулася презентація  ювілейних видань завідувача кафедри українознавства ІФНМУ, академіка, професора Володимира Качкана.

   24 вересня 2015 року в облмуздрамтеатрі перед початком академії на честь святкування 70-ліття ІФНМУ у фойє  театру бібліотека презентувала гостям свята виставку всіх книг та посібників, виданих працівниками ІФНМУ від самого початку його заснування.

  13 жовтня 2015 року експонувалася виставка раритетних нагород, відзнак, листівок, поштових марок як минулого, так і сьогодення з приватної колекції громадсько-політичного діяча та колекціонера Юрія Гудчака. Виставка була приурочена відзначенню національного свята – Дня захисника України. Захід ініціював осередок НТШ в ІФНМУ.

  3 листопада 2015 року  музеєм визвольної боротьби карпатського краю ім. С. Бандери була представлена фотовиставка, приурочена 25-літтю перших студентських протестів у 1990 році, які дістали назву «Революція на граніті». 

 6-7 листопада 2015 року в м. Івано-Франківську, у приміщенні фортечної галереї «Бастіон», відбулася презентація сучасної української книжкової продукції місцевих видавництв та авторів «Сторінками української книги», присвячена Дню української писемності та мови і 150-річчю від дня народження митрополита Андрея Шептицького. Бібліотека ІФНМУ прийняла участь в цьому заході та отримала диплом. 

  11 листопада 2015 року  відбулася презентація книги і зустріч з відомим прикарпатським письменником Любомиром Стрингалюком У книзі автор описав значення та тлумачення різноманітних зображень та амулетів.

  4 лютого 2016 року до відзначення 87-ї річниці створення організації українських націоналістів і за сприяння осередку НТШ проходила виставка унікальних фотоматеріалів. Еспозиція, яка передана для нашого міста Фундацією ім. Олега Ольжича з метою створення меморіального музею провідника ОУН Євгена Коновальця, містила інформацію про періоди становлення організації та цікаві дані про самого провідника.

     8 лютого 2016 року відбулася презентація поетичної збірки «Сезон ненаписаних віршів» за участю автора – директора Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти Богдана Томенчука.

   11 лютого 2016 року відбувся вечір «Культура і мистецтво Прикарпаття» де заслужений майстер народної творчості України, художник, іконописець та різьбяр  Дмитро Сивак, роботи якого можна побачити в прикарпатських монастирях, багатьох музеях України, приватних колекціях у США, Канаді, Японії, Румунії презентував виставку авторських робіт. Також у форматі вечора працівники бібліотеки ІФНМУ представили власноруч вишиті твори: рушники, сорочки, картини і скатертини. 

   22 лютого 2016 року працівниками бібліотеки була проведена читацька конференція «Скарбничка рідного слова», присвячена Міжнародному дню рідної мови. На конференції була присутня секретар міського об'єднання НТШ Наталя Синиця, яка представила виставку власних вишиваних робіт: унікальні сорочки, сукні, краватки, обкладинки до книг, рушники.

   Традиційно березневі дні в Україні пов’язані з іменем Т.Шевченка. Щороку в бібліотеці ІФНМУ відзначають день народження Кобзаря, проводять Шевченківські дні.

   9 березня 2016 року у рамках відзначення річниці з дня народження Тараса Шевченка в читальному залі бібліотеки медуніверситету провели творчу зустріч «Слово Тараса в музиці та поетичне слово сучасності». Захід, організований МО ВУТ «Просвіта», відбувся за участю тріо бандуристів «Воля» та поетеси, письменниці, завідувача кафедри іноземних мов ПНУ ім. В.Стефаника Марії Ткачівської.

    11 березня 2016 року в університетській бібліотеці відбувся творчий захід «Просвіта єднає серця». Відомі просвітяни Прикарпаття ділилися думками про геніальну особистість Кобзаря, а студент факультету підготовки іноземних громадян ІФНМУ навіть прочитав свій улюблений вірш видатного українського поета.

  14 березня 2016 року бібліотекою ІФНМУ був проведений Шевченківський вечір «Дивосвіт пера і пензля». Присутнім було запропоновано привідкрити цікаві сторінки творчості Т.Шевченка і послухати поезію Кобзаря у виконанні дітей працівників ІФНМУ І.Юрківа, Л.Кобельської, Т.Слічної.

  31 березня 2016 року івано-франківські волонтери презентували воєнну фотовиставку «Лінія «Нуль». Межа байдужості». Світлини створені прикарпатським фотографом Тарасом Рудиком під час волонтерської поїздки з Івано-Франківська на Донбас наприкінці лютого.

   13 квітня 2016 року з ініціативи МО ВУТ «Просвіта» відбувся майстер-клас із писанкарства, який провела старший науковий співробітник Музею мистецтв Прикарпаття Іванна Равлюк. До заходу долучилися і студенти-іноземці підготовчого відділення.

   14 квітня 2016 року з ініціативи студентської організації EMSA в центральному читальному залі бібліотеки відбувся концерт легендарного українського гурту «Очеретяний кіт». Концерт  пройшов у рамках всеукраїнського турне на підтримку нового альбому «20 кроків».

  25 квітня 2016 року бібліотека ІФНМУ приймала гостей з Івано-Франківського облмуздрамтеатру. Відбулася зустріч-диспут з актором і режисером Орестом Пастухом та заслуженою артисткою України Ольгою Комановською. Артисти поділилися професійним досвідом та розповіли, як лікарю за допомогою акторської майстерності можна впливати на пацієнта.

   29 травня 2016 року відбувся усний журнал «Франківськ,  «wake up!» на який завітав режисер Владислав Троїцький, засновник  гурту «ДахаБраха» та театру «Дах», ініціатор  та директор  аудіо-музично-візуального театрально-філософського проекту «Гоголь Fest».

  1 червня 2016 року у міській дитячій клінічній лікарні стартував проект «Бібліоаптечка». Ідея та проведення такого заходу належить бібліотекарю ІФНМУ Ганні-Анастасії Мельничук. У рамках проекту міській дитячій клінічній лікарні подарували невеличку іграшкову хатинку-бібліотеку, де зберігатимуться різноманітні книги.

   19 серпня  2016  року в арт-просторі Івано-Франківська відбулося відкриття фотовиставки «Тримай книгу». Автор ідеї – працівник бібліотеки ІФНМУ Ганна-Анастасія Мельничук. Виставка проходила в рамках інформаційної кампанії «Все починається з бібліотеки» за підтримки ГО «Інститут політики та урядування» та Посольства США в Україні. 

  Процес автоматизації не оминув і культурно-просвітницьку та масову роботу відділу обслуговування користувачів. Хоча, ми, звісно, не відмовились від використання традиційних форм у цій ділянці роботи, все більшої популярності набувають віртуальні виставки, особливо виставки-вернісажі, оскільки представляють користувачеві інформацію в необтяжливому та естетично оформленому вигляді. Серед організованих бібліотекою віртуальних виставок особливе зацікавлення користувачів викликали виставки «Бібліотека – серце університету» (до 70-річчя бібліотеки ІФНМУ), «Шедеври світової культури», «Наш Івано-Франківськ», «Жінки в історії України», «Скарби здоров’я навколо нас», «Профілактика стоматологічних захворювань», «З Днем Незалежності України!»

  В минулому році з метою вдосконалення співпраці між бібліотекою та кафедрами університету ми розпочали проведення віртуальних днів кафедр. Тепер працівники тієї чи іншої кафедри мають можливість ознайомитись з інформацією про наявну в бібліотеці літературу по тематиці кафедри, побачити книгозабезпеченісь навчальних дисциплін за останніх 5 років, перелік наукових статей працівників кафедри, поточні державні інформатори про оперативне відображення змісту друкованих в Україні видань, дізнатись про інформаційні можливості бібліотеки ІФНМУ. 

    Інформація про усі, проведені бібліотекою масові заходи, оперативно виставляється на сайті бібліотеки та університету. Не можна забувати, що основний користувач вузівської бібліотеки – студент, який володіє навиками роботи з комп'ютером, електронними ресурсами та комунікаційними можливостями глобальної мережі. Він більше інших категорій користувачів підготовлений і вимогливий до нових пропозицій бібліотеки. Тому і web-сайт бібліотеки ВНЗ повинен відповідати інтересам і потребам студентської аудиторії, і всі бібліотечні електронні ресурси, а також форми і методи обслуговування, повинні відповідати вимогам нового часу. 

   На бібліотечному сайті наші користувачі мають можливість дізнатись про структуру бібліотеки, її історію та сьогодення, графік роботи, ознайомитись з основними нормативними документами, з інформацією про нові надходження до бібліотеки, з переліком дисертацій, захищених в ІФНМУ, з передплатою періодичних видань, бібліографічними покажчиками, інформацією про рідкісні та цінні видання, наявні в бібліотеці ІФНМУ тощо. Електронний каталог бібліотеки ІФНМУ підключено до інтернету. Це дає змогу користувачам мати вільний доступ до перегляду та замовлення літератури. 

  Студенти та викладачі університету мають можливість безкоштовно користуватись повнотекстовим пошуком по системі HINARI.  На комп’ютерах читального залу запропоновано доступ до РБД PubMed, котра дозволяє проводити пошук за реферативними статтями.

  Таким чином, можна говорити про те, що процес автоматизації в бібліотеці активно розвивається, охоплюючи всі напрями діяльності, в тому числі і процеси обслуговування користувачів. Результат цього – зміна методів та технологій обслуговування, впроваджуваних в бібліотеці, використання нових продуктів і послуг.

   Також значно змінюються і вимоги до сучасного бібліотекаря. Характерна особливість сьогоднішнього дня – бібліотекар повинен постійно вчитися, щоб встигнути за змінами, і при цьому залишатися Особистістю, до якої будуть тягнутися наші читачі. Без цього говорити про ефективну систему бібліотечного обслуговування просто неможливо.

   Ключовою фігурою в реалізації бібліотечного обслуговування є працівник вузівської бібліотеки. Від його професіоналізму багато в чому залежить ступінь успішності професійної діяльності як студентів, так і професорсько-викладацького складу та інших співробітників університету. Працюючи в умовах сучасних освітніх та інформаційних технологій, кожен з нас повинен володіти методами вирішення психологічних, інформаційних, управлінських, економічних проблем; використовувати інформаційні та телекомунікаційні технології. До того ж важливо, щоб бібліотекар мав педагогічну підготовку, оскільки йому доводиться мати справу з різними людьми. Підвищення кваліфікації повинно носити системний характер і охоплювати всі категорії бібліотечних працівників. 

   Тому працівники відділу систематично відвідують інші бібліотеки міста, приймають участь у науково-практичних конференціях, семінарах, засіданнях методичного об’єднання бібліотек ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації м. Івано-Франківська.  

   У  минулому  навчальному  році  відділ обслуговування  користувачів  бібліотеки ІФНМУ організував та провів  засідання методичного об’єднання на тему «Автоматизація бібліотечних процесів у відділі обслуговування користувачів бібліотеки ІФНМУ: досягнення та перспективи» і семінари-практикуми на теми «Автоматизація процесу списання літератури в бібліотеці ІФНМУ» та «Методика проведення масової видачі літератури в бібліотеці ІФНМУ».

  Бібліотечне обслуговування у структурі бібліотечної діяльності є багатофункціональним і «живим» процесом. Це вимагає не тільки практичного досвіду роботи з користувачем, але і теоретико-методологічних знань, необхідних для подальшого розвитку і розробки інноваційних проектів. В обслуговуванні користувачів бібліотекою ІФНМУ на сучасному етапі досягнуті певні успіхи, пов'язані з впровадженням нових технологій, інноваційних форм і методів роботи, створення належних умов, що забезпечують раціональну організацію праці користувача.

  Повнота та оперативність задоволення читацьких запитів, розширення асортименту послуг, що надаються, етика взаємовідносин бібліотекаря і читача, – ось головні завдання , які стоять сьогодні перед бібліотекарями. Працівники бібліотеки перебувають в постійному пошуку, ретельному вивченні інтересів студентів і викладачів, індивідуальному підході до кожної особистості.

     Багатомільйонні прихильники бібліотек чекають нас в Інтернеті. Засоби мобільної телекомунікації дають їм змогу у будь-який час з будь-якого місця звернутися до бібліотеки за інформацією. Тому наше завдання полягає в тому, щоб відпрацьовувати і відпрацьовувати методи індивідуального обслуговування дистанційного користувача. Він повинен бути упевнений: коли йому вночі не спиться, чи він перебуває у дорозі, на роботі, а тут потрібна якась інформація, він зможе оперативно одержати її в бібліотеці.

   Цифрові технології і культура, яка на них виростає, традиційних здобутків цивілізації не відкидає, а, навпаки, доповнює їх, збагачує, відкриває нові можливості куль- туротворення, є рухом вгору по спіралі. Бібліотекам це дає нові шанси на успіх. Вони не вперше переживають зміну носіїв, технологій фіксації і поширення інформації. Винаходи паперу, друкарського верстата, а тепер і комп’ютера – історичні віхи. Кожен попередній період закінчувався перебудовою і піднесенням бібліотечного життя. Поза усяким сумнівом, цифровізація об’єктивно працює на бібліотечну справу. 

    Вона дає змогу бібліотекам:

  • формувати необмежений за обсягом інформаційний ресурс (святая святих бібліотеки);
  • інтегрувати у фонді всі види інформації на всіх існуючих носіях (давня мрія всіх бібліотекарів); 
  • забезпечити доступ читачеві / користувачеві до будь-якої відкритої інформації у будь-якому місці планети (ідеал бібліотечного обслуговування); 
  • створювати умови для перетворення професії бібліотекаря на першорядну постать інтелектуального життя (веління інформаційної епохи).