ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ 2018 р

Медичний
 

 НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

 

1. Положення про організацію та порядок проведення державної атестації на медичному факультеті ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» за спеціальністю 7.12010001 «Лікувальна справа» та 7.12010002 «Педіатрія»

2. Про внесення змін до Положення про організацію та порядок проведення державної атестації на медичному факультеті ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» за спеціальністю 7.12010001 «Лікувальна справа» та 7.12010002 «Педіатрія»

3. Порядок проведення ліцензійних інтегрованих іспитів

4. Про організацію та порядок проведення Державної атестації випускників 2017-2018 н. р.

5. Лист МОЗ України «Про додаткову підготовку студентів до ліцензійного іспиту «Крок 2. Загальна лікарська підготовка» з питань профілактики захворювань, вакцинації та імунізації»

 

 НАКАЗИ

 

1. Про призначення секретаріату Державної екзаменаційної комісії в 2017-2018 н.р. зі спеціальності «Лікувальна справа» та «Педіатрія»

2. Про призначення голів та формування Державних екзаменаційних комісій на медичному факультеті та факультеті підготовки іноземних громадян у 2017-2018 навчальному році

3. Про призначення складу апеляційної комісії для проведення Державної атестації у 2017-2018 н.р. зі спеціальності «Лікувальна справа» та «Педіатрія»

4. Про призначення технічних секретарів Державної екзаменаційної комісії в 2017-2018 н.р. зі спеціальності «Лікувальна справа» та «Педіатрія»

5. Про допуск до державної атестації випускників

 

 РОЗКЛАДИ І ГРАФІКИ

 

- Розклад державної атестації випускників (спеціалісти) 2017-2018 н.р.

- Графік консультацій для студентів VI курсу медичного факультету та факультету підготовки іноземних громадян.

Графік додаткових консультацій

- Розподіл аудиторій на КРОК 2. Загальна лікарська підготовка

- ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОСІБ, ЯКІ СЛАДАЮТЬ ЛІЦЕНЗІЙНІ ІСПИТИ КРОК-2 (Витяг з «Порядку проведення ліцензійних інтегрованих іспитів», затвердженого МОЗ України 12.04.2017 року)

 

 МАТЕРІАЛИ

 

- Матеріали до державної атестації випускників з "ПЕДІАТРІЇ"

 

 ОГОЛОШЕННЯ

 

До уваги випускників VI курсу медичного факультету!

Згідно рішення ректорату від 15.05.2018 року студентам VI курсу медичного факультету необхідно здійснити звірку отриманих навчальних балів за 2017-18 н.р. з даними, опублікованими кафедрами на сайті університету, до 18.05.18 р. Після 21.05.18 року будь-які корекції проводитись не будуть.

Адміністрація деканату.

 

Фармацевтичний
ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

 

 НАКАЗИ

 

1. Наказ "Про затвердження Положення про дипломну роботу"

2. Наказ "Про затвердження Положення про організацію та порядок проведення атестації випускників на фармацевтичному факультеті"

3. Наказ "Про призначення голови державної екзаменаційної комісії на фармацевтичному факультеті у 2017/2018 навчальному році"

4. Наказ "Про призначення екзаменаційної комісії з атестації випускників очної форми навчання на фармацевтичному факультеті у 2017/2018 навчальному році"

5. Наказ "Про призначення секретаріату екзаменаційної комісії з атестації випускників очної форми навчання на фармацевтичному факультеті у 2017/2018 навчальному році"

 

 СПИСКИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ГРУП

 

1. Список студентів V курсу фармацевтичного факультету до державних іспитів 2017-2018 н.р.

 

 РОЗКЛАДИ І ГРАФІКИ

 

1. Розклад атестації випускників фармацевтичного факультету 2017-2018 навчального року очної форми навчання

2. Графік проведення консультацій до державних випускних іспитів на фармацевтичному факультеті у 2017 – 2018 н.р.

3. Графік  роботи  членів  екзаменаційної комісії  та  екзаменаторів  на  практично-орієнтованих  державних  випускних  іспитах на фармацевтичному факультеті у 2017 – 2018 н.р.

 

 МАТЕРІАЛИ

 

1. Матеріали до державної атестації випускників з дисциплін «Клінічна фармація» й «Управління та економіка у фармації»

2. Матеріали до державної атестації випускників з дисципліни  «УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКА У ФАРМАЦІЇ»

3. Матеріали до державної атестації випускників з дисципліни «ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ»

4. Матеріали до державної атестації випускників з дисципліни «ФАРМАЦЕВТИЧНА ХІМІЯ»

5. Матеріали до державної атестації випускників з дисципліни «ФАРМАКОГНОЗІЯ»

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

 

 НАКАЗИ

 

1. Про призначення голови державної екзаменаційної комісії на фармацевтичному факультеті в 2017-2018 навчальному році

2. Про формування державної екзаменаційної комісії на фармацевтичному факультеті у 2017-2018 навчальному році

3. Про призначення секретаріату Державної екзаменаційної комісії на фармацевтичному факультеті в 2017-2018 навчальному році

 

 СПИСКИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ГРУП

 

 1. Список студентів фармацевтичного факультету до державних іспитів 2017-2018 навчальний рік

 

 РОЗКЛАДИ І ГРАФІКИ

 

1. Розклад державних іспитів студентів фармацевтичного факультету заочної форми навчання 2017-2018 навчального року

2. ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ ДО ДЕРЖАВНИХ ВИПУСКНИХ ІСПИТІВ НА ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ

 

 МАТЕРІАЛИ

 

1. Матеріали до державної атестації випускників з дисциплін «КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ» і «УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКА У ФАРМАЦІЇ»

2. Матеріали до державної атестації випускників з дисципліни «ФАРМАЦЕВТИЧНА ХІМІЯ»

3. Матеріали до державної атестації випускників з дисципліни «ФАРМАКОГНОЗІЯ»

4. Матеріали до державної атестації випускників з дисципліни «ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ»

Стоматологічний

 

 НАКАЗИ

 

1. Про призначення голови та складу випускної екзаменаційної комісії в 2017/2018 навчальному році зі спеціальності „Стоматологія”

2. Про призначення секретаріату випускної екзаменаційної комісії в 2017/2018 н.р. зі спеціальності «Стоматологія»

3. Про призначення складу апеляційної комісії на час проведення випускної атестації в 2017/2018 навчальному році на стоматологічному факультеті

 

  РОЗКЛАДИ І ГРАФІКИ

 

- Розклад державних іспитів студентів V курсу стоматологічного факультету 2017-2018 навчальний рік

- Графік консультацій до ліцензійного іспиту "Крок 2"

- Графік консультацій до державних випускних іспитів студентів стоматологічного факультету

- Графік консультацій студентів стоматологічного факультету до державних випускних іспитів у  НПЦ"Стоматологія”.

 

 СПИСОК РОЗПОДІЛУ

 

- Список розподілу по екзаменаційних групах студентів 5 курсу стоматологічного  факультету 2017-2018 навчального року для складання державних випускних іспитів

- Розподіл на екзаменаційні бригади

 

 РЕГЛАМЕНТ

 

- Регламент проведення комплексного практично-орієнтованого державного іспиту зі спеціальності 7.12010005 “Стоматологія”

 

РОЗТАШУВАННЯ НА КАРТІ:

karta

БІБЛІОТЕКА

Biblo ban

БАЗИ ВІДПОЧИНКУ "АРНІКА"

arnika