Членство в товаристві.

 

Членство в товаристві здійснюється на добровільних засадах і є індивідуальним.Дійсним членом товариства може бути кожен магістр, клінічний ординатор, аспірант або співробітник ІФНМУ віком до 35 років, який активно бере участь у науковій діяльності.Прийом в дійсні члени товариства проводиться Радою ТМВ простою більшістю голосів на підставі письмової заяви претендента та рекомендації завідувача відповідної кафедри чи керівника відповідного підрозділу ІФНМУ.

Членство в товаристві припиняється у випадку виходу з товариства за власним бажанням; дій, що завдають шкоди товариству чи підривають його авторитет, також у випадку завершення навчання чи звільнення з роботи з ІФНМУ.